KAIOWAS - MATH E-mail: alexander.zeinelov@gmail.com


Връзки

Kaiowas.biz

Реферати
© KAIOWAS - MATH

Александър Зейнелов

» Задачи от националните изпити по математика след 7 клас
· 25 юни 2007 г. - условия и отговори (тест - 50 задачи)
· 23 юни 2006 г. - условия и решения (2 задачи)
· 23 юни 2005 г. - условия и решения (2 задачи)
· 24 юни 2004 г. - условия и решения (2 задачи)
· 24 юни 2003 г. - условия и решения (2 задачи)
· 25 юни 2002 г. - условия и решения (2 задачи)
· 25 юни 2001 г. - условия, отговори и упътвания (2 задачи)
· 26 юни 2000 г. - условия и решения (2 задачи)
· 28 юни 1999 г. - условия, отговори и упътвания (4 задачи)
· 22 юни 1998 г. - условия, отговори и упътвания (4 задачи)
· Учебно съдържание за нац. изпит по математика след 7 клас
» Кандидатстудентски изпити по математика
· КСК 2006 · КСК 2005 · КСК 2004 · КСК 2003 ·
» Пробни изпити по математика за 7 и за 12 клас
· ДИПКУ - Стара Загора - условия (за 7 и за 12 клас)
· СМБ - Стара Загора - условия (22 теми за 7 клас)
· 18 април 2004 г. - условия и решения (за 12 клас)
· 20 март 2004 г. - условия и решения (за 7 клас)
· 23 февруари 2003 г. - условия и решения (за 7 и за 12 клас)
· 1 март 2002 г. - условия, отговори и упътвания (за 7 клас)
» Задачи от приемните изпити за НПМГ "Акад. Л. Чакалов"
· 7 юли 2002 г. - условия и отговори (II изпит - 3 задачи)
· 30 юни 2002 г. - условия и отговори (I изпит - 3 задачи)